Tècnics Municipals

Tècnics municipals

Secretari-interventor:  

Dimecres de 16.00 a 19.00 hores

(hores a convenir prèviament)

Arquitecte municipal:

Tots els dimecres de 9.00 a 14.00 hores

Dimecres alterns de 16.00 a 18.00 hores. (hores a convenir prèviament)

Enginyer municipal:

Tots els dimecres de 9.00 a 14.00 hores

Dimecres alterns de 16.00 a 18.00 hores. (hores a convenir prèviament)

Jutge de Pau:

Dilluns de 16.00 a 19.00h. (hores a convenir prèviament)

Comments are closed